چند نمونه کلاس درس

شکل و فرم فيزيکي کلاس درس کودکان مبتلا به اُتيسم 

 .دارای اهمييت بسيار است  

!جهت بزرگ تر ديدن عکس روی عکس ها کليک کنيد

 
       
 
     

 

        ب

 

  home  

بالا

باز چاپ مطالب سايت با "لینک" و  ذکر ماخذ آ زاد است