شاعر، در دیگِ آش طعم: طعمِ نیش ادویه: یک نخود تنز
کمی تنز. مِکی بهارانه
تنزِ سیاه
شاعر، روبروی آینه ترین
رقص استعاره
« تلخ يا شيرين ، اين اصلن مهم نيست! فقط بخند!
طنز زمستانه
طنز پائيزی
طنز تابستانه
یک تا بیست: شوخی با خود م وُ خودم و ُ خودم و ُ خودم
طنز من و آه دهان
یک تا بیست: شوخی با خود م وُ خودم و ُ خودم و ُ خودم
 
 
 
 

 

بیوگرافی

خانه کتاب

مقاله

طنز

گفتگو

داستان

شعر

نقاشی

سیاه قلم

پیوندها

خبر

خانه

ترجمه ترجمه شعر

 

باز چاپ مطالب و تصاویر وب لاگ رباب محب با لینک و ذکر مأخذ آزاد است