Recentioner

Poetens pagod
 
Catharina Tjernberg
 
 
Abdollazadeh. Farshid(1998) skriver om boken ”Klaustrofobi för omsluten kropp”, språk: farsi (tillsammans med Mazandarani & Rahimi).
 
 
 
om dikten ”allteftersom” skriver Catharina Tjernberg

 

 

 

 

Än så länge utan titel
 
Ingvar Engvén, BTJ
 
 
Catharina Tjernberg
 
Rasoul Nejadmehr
 
Ann- Karin Närkling

 

 

Biografi Dikter Länkar Böcker Svenska Översättning till farsi översättning till svenska

 

© 2000 robabmoheb.com All rights reserved