översättningar från farsi/persiska

till svenska

 
''De fria upplevelserna'' (2012) Shahrnush Parsipur. Översättning till svenska; Robab Moheb.
 
 
''Var inte orolig''(2013) Masha Mohebali. Översättning till svenska; Robab Moheb. Sverige:
 

 

Fyra dikter
 
Översättare. Eklund, Klements och östergren
 
 
Översättare: Sassanian
 
Översättare: Rahimi
 
 
 
 

 

Biografi Dikter Länkar Böcker Översättning till farsi Svenska

 

ll rights reserved